Tag: kiểm soát con

Cho con cuộc sống vật chất sung túc có giúp con ‘nên người’?

Bây giờ tôi đã hiểu vì sao con cái nhà giàu lại hư hỏng nhiều. Đơn giản vì bố mẹ chăm lo cho bản thân, không sẵn sàng hy sinh để sát cánh bên con. Và thực tế cho thấy con nhà giàu dễ hư hơn con nhà nghèo. Con nhà giàu – tầm ngắm của ...