Tag: bệnh rubell

Sốt phát ban và những câu hỏi thường gặp

Bệnh do nhiều loại siêu vi gây ra nhưng có 2 nguyên nhân chính gây bệnh sốt phát ban là siêu vi sởi và siêu vi gây bệnh rubella. Bệnh sởi còn gọi là ban đỏ, còn bệnh rubella còn gọi là ban đào. Nguyên nhân gây nên bệnh sốt phát ban? Bệnh do nhiều loại siêu ...